Ako odstrániť hrdzu z karosérie

Hrdza vzniká oxidáciou ocele kyslíkom v kombinácii s vlhkosťou. Hrdza je veľký problém predovšetkým pri oceľových plechoch. Chemické vlastnosti hrdze zvyšuje prenikanie kyslíka. Pokiaľ hrdza nie je dokonale odstránená, bude prenikať stále hlbšie do materiálu. Naproti tomu pozinkovaná oceľ alebo hliník korodujú iba na povrchu.

 

Príčina vzniku korózie

- Prenikanie vlhkosti trhlinkami v laku.

- Nechránený, neošetrený kov.

- Rozsah napadnutia koróziou je ovplyvnený počasím a časom.

Odstránenie

- Dôkladné vybrúsenie lakovaných plôch.

- Otryskávanie oblastí napadnutých koróziou.

- Ošetrenie oblasti korózie neutralizujúcou kyselinou (Odrezovač) + základnou farbou (ideálne do 30min. od obrúsenia)

- Prelakovanie oblasti schváleným lakovacím systémom.

Dôkladná príprava podkladu musí zahŕňať aj kompletné odstránenie hrdze. Hrdza, ktorá sa už dostala do hĺbky materiálu, je prakticky nemožné odstrániť brúsením. Tu už pomôže len otryskanie (brúsny materiál, granulát na báze piesku, korundu alebo skla, je tryskaný na povrch, čím sa jednoducho odlupujú čiastočky hrdze).

Výhody otryskávania

- Rez sa dá ľahko odstrániť dokonca aj z hlbokých otvorov.

- Na rozdiel od brúsenia nie je podklad vystavený takému teplu.

- Takto upravená plocha je ihneď pripravená na ďalšie úpravy.

Alternatívou k otryskávaniu je brúsenie drôtenými kefami, aby brúsny materiál nebol znečistený čiastočkami laku a hrdze. Tiež to presne odhalí, ktoré oblasti treba otryskávať, a tiež to šetrí tryskací materiál.

Upozornenie: Počas tryskania a brúsenia hrdze prosím dbajte na bezpečnosť vašich očí, aby nedošlo k poškodeniu vášho zraku! Pretože počas odstraňovania odlietavajú kúsky hrdze, ktoré môžu poškodiť váš zrak! Vhodné je tiež použiť aj respirátor alebo inú ochranu vášho dýchania.

 

Zdroj: STANDOX – príprava podkladu