Fládrovanie - imitácia dreva

AKO FLÁDROVAŤ - IMITÁCIA DREVA

 

Príprava podkladovej plochy:

Pokiaľ je podkladová plocha opatrená lakom, musí byť lak odstránený. Ostatné nátery stačí zdrsniť, prebrúsiť ( šmirgľové plátno č. 100).

Príprava podkladovej farby:

Ako podkladový náter odporúčam farbu (Ekokryl) biela matná, ktorú môžeme natónovať akoukoľvek tónovacou farbou vodou riediteľnou – tónujeme vždy do najsvetlejšieho tónu kresby. Takto pripravenú farbu nanesieme na podkladovú plochu ( striekaním, štetcom, hubkou). Pri nanášaní štetcom alebo hubkou farbu roztierame vždy v smere predpokladanej kresby.

Príprava fládrovacej farby:

Na fládrovanie odporúčam zakúpiť originálne fládrovacie farby v pripravených odtieňoch, ktoré sa dajú medzi sebou aj miešať alebo si ju môžete vytvoriť takto: (HET color 0100 + plavená krieda v pomere 1:1 + akákoľvek vodou riediteľná tónovacia farba, ktorú sme použili pri tónovaní podkladového náteru) – vytvorte kašovitú zmes, na riedenie sa použije pivo ako glejidlo. Čím bude fládrovacia farba redšia, tým bude výsledná kresba kontrastnejšia a naopak hustejšia farba obraz zmäkčí.

Nanášanie fládrovacej farby:

Fládrovaciu farbu nanášame vždy v smere predpokladanej kresby a to štetcom alebo hubkou. Plochu natrieme len takú veľkú, ktorú stačíme s valčekom zotrieť pred zaschnutím. Veľké plochy natierame v pruhoch a postupne ich fládrovacími pomôckami stierame.

Lakovanie:

Odporúčam lak - u Vami pripravenej fládrovacej farby z HET coloru – voduriediteľný lak (pololesk, lesk) – pri originálnej fládrovacej farby – napr. Prvý náter prevádzajte vždy riedkym lakom (trenkom). Silnejšia vrstva laku nám zaisťuje väčšiu odolnosť proti oteru.

Práca s valčekom:

Na vopred pripravenú rovnú plochu naneste fládrovaciu farbu (odsek príprava fládrovacej farby) a to štetcom alebo hubkou. Silnejšia vrstva farby vytvorí väčšiu plastickosť (vhodné na obloženie, dvere, skrine), slabšia vrstva farby je vhodná pre kuchynské linky a tam, kde dochádza k častému utieraniu. Pri fládrovaní malých plôch držíme fládrovací valček za madlá oboma rukami, pri fládrovaní väčších plôch (dvere, skrine a pod.) zasunieme valček do fládrovacej vidlice. Je viac typov fládrovacích vidlíc.

Nastavenie valčeka:

Šírka kresby je závislá na polohe stredu valčeka (najmenšej kružnice) k fládrovacej podložke. Čím bližšie bude stred valčeka k podložke, tým tým bude kresba užšia a naopak, čím bude stred ďalej od podložky, tým bude kresba širšia. Valček kreslí po celom obvode, okrem stredu a spoja. Odporúčam vždy vyskúšať na pomocnej ploche.

Vytvorenie fládra:

Ak máme natretú plochu fládrovacou farbou a valček nastavený, pritlačíme valček na plochu a plynulým posúvaním a pootáčaním valčeka farbu stierame. Pri rýchlejšom pootáčaní valčekom bude kresba kratšia a naopak, pri pomalšom bude kresba dlhšia. Valčekom pootáčame kývavým pohybom. Odporúčam vyskúšať na pomocnú plochu.

Kopie (2) - fladrovací válečky vzorkovník-page-0

Použitie prírodnej huby na fládrovanie:

Prírodná huba je:   - znovupoužiteľná

- ekonomická

- s dlhou životnosťou

- savá

Tipy na použitie:

Máčajte prírodnú špongiu tak dlho vo vode, až huba dosiahne svoju plnú veľkosť. Potom ju vyžmýkajte tak, aby bola ešte trochu vlhká. Hubový efekt sa nápadne a jasne prejaví s olejovými farbami, zatiaľ čo s latexovými farbami dáva skôr splývavý, hmlistý „oblačný“ obraz. Ak chcete dosiahnuť priehľadný, mramoru podobný efekt, použite najlepšie náter na olejovej báze. Najprv by ste mali vlhkú špongiu namočiť do farby a na nejakom liste papiera tak dlho testovať, až budete môcť dosiahnuť jasne žiadaný efekt. Tento postup by ste mali opakovať pri použití každej novej náterovej hmoty. Ak pracujete dvojfarebne, dosiahnete najlepší efekt, keď nanesiete najskôr tmavšiu farbu.

Pri nanášaní prvej farby dbajte na to, aby ste nanášali obtlačky rovnomerne pokiaľ možno vo väčších odstupoch od seba. Keď bude táto prvá vrstva suchá, nanášajte druhú svetlejšiu náterovú hmotu v malých odstupoch od seba, aby ste vyplnili medzery a čiastočne premaľovali tmavú farbu. Táto technika prepožičia vznikajúcemu obrazu viac hĺbky. Možnému opakovaniu obtlačenej kresby môžete zabrániť tým, že meníte polohu huby v ruke. Počas práce by sa mala huba často a dôkladne vyprať.

Vytieracia technika (fládrovanie, žilkovanie) – imitácia driev

fladrovaci-valecek-s15cm (2)fladrovaci-valecek-s15cm (3)fladrovaci-valecek-s15cm (4)váleček č.94

Postup práce:

Podklad sa napustí (penetruje), vytmelí, prebrúsi, zhotoví sa podkladový náter. Tento náter nemá byť lesklý, vyberá sa odtieň smreka 0100 alebo 0603, svetlý dub 0100+0670, tmavý dub 0670. Na tento podklad sa nanesie špongiou rovnými ťahmi fládrovacia farba, glejená pivom alebo dextrínom (lepšia. Za stáleho ťahu za držadlo a súčasne s pomocou palca valček brzdí a zároveň sa necháva veľmi mierne otáčať. Rovné žilky sa vyťahujú fládrovacími hrebeňmi rôzne hustoty alebo korene plochého štetca, rozháňajú sa fládrovacou kefou, jazvečíkom, maliarskou štetkou alebo rozháňačom. Potom sa trenkuje (riedky lak) a lakuje. Odporúča sa hliníkový plech s rozmermi asi 1 x 0,4 m pre trénovanie a nacvičenie širokej škály možností, ktoré umožňujú naše fládrovacie valčeky s využitím Vašej šikovnosti. Fládrovanie by sa malo vykonávať v chladnejšom prostredí, ktoré uľahčuje prácu.

 

Tlačiaca technika (vymývacia) – imitácia driev

Fládr vymývací technika

Na pripravený podklad (viď. Vytieracia technika) sa nanesie rovnými ťahmi špongiou potrebný tón lasúry glejenej pivom alebo dextrinom.Plochu rozpracujeme jemným molitanovým valčekom a uhladíme jazvečíkom, alebo rozháňačom. Vzor dreva sa tlačí fládrovacím valčekom s regulovateľnou vidlicou so suchým molitanovým valčekom.

Rozháňa sa jazvečíkom, alebo rozháňame rozháňačom (viď. fládrovacia súprava), ďalej trenkujeme a lakujeme.

Pomôcky na fládrovanie

1) Molitanový valček jemný –

Slúži na vysúšanie podkladu a vytvorené figúry, aby sa neutvorili kance, na zjemnenie žiliek a na zosvetlenie.

2) Molitanový valček stredný –

Používa sa na rozháňanie lazúry do jemna, ďalej prípravy rovnomerného podkladu, na zhotovenie mahagónu, na roztupovanie žiliek jaseňa a rôznych mramorov.

3) Chlpatý valček (bezšvový) –

Pri fládrovaní sa používa na zjemnenie podkladu, žiliek a na lakovanie.

4) Molitanový valček hrubý –

Je vhodný na vytváranie rôznych ôk a očiek, na lakovanie mramorov jemne zafarbeným lakom (biely email) docieli sa tak nerovnako lakovaných plôch a tým aj kamených lomov mramorov.

Fládrovanie: postup práce (na pripravenom podklade)

váleček č.94popis č.94

Obr.A

Mramor – valček č. 94 (obr. A) – rýchle a jednoduché prevedenie

Lazúra: siena pálená, lacca viedenská (štipku), glejená pivom.

Hubou nanesieme lazúru, roztupujeme a nepravidelne kefou uhladíme šikmo. Vezmeme regulovateľnú vidlicu so suchým molitanovým valčekom (alebo hubovým). Nasadíme fládrovací valček č. 94 a tlačíme 2 x vzor mramoru. Cez figúru rozoženieme fládrovacím rozháňačom (viď – sada fládrovacích štetcov), alebo jazvečíkom a prevalčekujeme chlpatým valčekom, ďalej trenkujeme (riedky lak), lakujeme.

Upozornenie: nepoužívajte laky vodou riediteľné!

obr.b popis č.94-2

Obr.B

Mramor – valček č. 94 (obr. B) – rýchle a jednoduché prevedenie

Lazúra: 2 diely kasielska hnedá, 1 diel umbra pálená, glejené pivom.

Hubou nanesieme lasúru, roztupujeme a tlačíme fládrovacím valčekom č. 94 s regulovateľnou vidlicou so suchým molitanovým valčekom 2 x zvisle, 1 x vodorovne a uhladíme (rozoženieme) miestami jazvečíkom, alebo nami predávaným rozháknutý lak nakrájaný lak.

obr.c popis č.94-3

Obr.C

Mramor – valček č. 94 (obr. C) – rýchle a jednoduché prevedenie

Lazúra: 2 diely čierne, ½ dielu kasielskej hnedi, glejené pivom.

Hubou nanesieme lasúru, roztupujeme a tlačíme valčekom č. 94 s regulovateľnou rukoväťou so suchým molitanovým valčekom zvisle niekoľkokrát cez seba. Roztupujeme hrubým molitanovým valčekom, ďalej zjemníme chlpatým valčekom, trenkujeme a lakujeme.

obr.d 

Obr.D

Mramor – spišský travertín – valčeky č. 12 a č. 12 A (obr. D) – pracnejšie, ale jednoduché prevedenie.

Lazúra: Kombinácia - siena nepálená, umbra pálená čierna, glejená žltým dextrinom alebo pivom.

Na pripravený biely podklad tlačíme maliarskou farbou (šedohnedou) valčeky č. 12 a č. 12 A zvisle dole, ale šikmo k sebe, aby sa vytváralo obrátené véčko vo vzore a lakujeme (nie lak vodou riediteľný). Po zaschnutí laku sa nanesie špongiou siena nepálna a umbra pálená v nepravidelne širokých pruhoch a rozpracuje sa hrubým molitanovým valčekom. Nechá sa uschnúť. Do vody alebo dextrínu sa namočí štetec vidličiak (viď. fládrovacia sada) a nanesú sa žily, ktoré sa za mokra rozháňajú kefou alebo štetcom rozháňačom (viď. fládrovacia sada) na obe strany. Po zaschnutí lakujeme. Na suchý lak nanesieme špongiou v pruhoch čiernu lazúru a vysušíme jemným molitanovým valčekom. Po zaschnutí nanesieme žily vidličiakom + maľovacím štetcom namočeným vo vode alebo dextríne. Ďalej rozháňačom rozháňame do strán a po zaschnutí lakujeme matným lakom s malým množstvom bieleho emailu.

 

fládrovací hřeben - kopie