Ako sa zbaviť vlhkosti v stene? Injektáž muriva

Vlhkosť muriva pri objektoch so sebou prináša nepríjemné defekty – hniloba drevených konštrukcií, výskyt plesní na murive a pod. Mikroorganizmy vegetujúce vo vlhkom prostredí sú príčinou najrôznejších ochorení osôb dlhodobo užívajúcich tieto priestory.

Voda so sebou z podložia tiež vynáša vodorozpustné soli, ktoré v stavebnom materiáli zostávajú a sú príčinou jeho korózie a následného chátrania. Z týchto dôvodov musí byť vlhkosť v murive regulovaná na minimum niektorú z metód dodatočnej hydroizolácie muriva. Injektážna metóda dodatočnej hydroizolácie je založená na technológii, pri ktorej sa do muriva vpraví chemický prípravok, ktorý prenikne do pórov stavebného materiálu a vytvorí tam gél ako mechanickú zábranu s vodoodpudivým účinkom proti ďalšiemu prieniku vody. Hydroizolačná činnosť tejto clony nie je závislá na krátkodobých zmenách vlhkosti muriva ani obsahu anorganických solí vo vzlínajúcej vode. Injektážna metóda je vhodná na vodorovné a zvislé izolácie, odporúča sa aj na izoláciu stien, zapustených pod úrovňou terénu, kde nahrádza klasickú zvislú izoláciu. Metóda hydroizolácie injektážnym spôsobom je vhodná pre murivo tehlové, kamenné a zmiešané. Injektážna metóda nie je náročná na stavebné stroje a zariadenia a je možné ju vykonávať svojpomocne za dodržania podmienok tohto aplikačného predpisu.

PRÍPRAVA:

Pred injektážou je nutné maximálne zredukovať všetky primárne zdroje a príčiny prenikania vlhkosti do konštrukcie. V prípade nutnosti sa vykoná terénna úprava (odkop zeminy) v mieste vykonávania vrtov. V ploche okolo osi vykonávaných vrtov a cca 0,8m nad pozorovateľnými znakmi vlhkosti muriva sa odstráni stará omietka a vyčistí škáry medzi stavebnými dielmi do hĺbky cca 1cm. Chýbajúce stavebné prvky sa doplnia.

PREVEDENIE:

Vrty sa vykonávajú v sklone 15-25 stupňov. Priemer vrtu je odporúčaný 30-40mm. Rozmiestnenie vrtov sa vykoná podľa typu izolácie:

a)     U horizontálnej infúznej clony sa vrty vykonávajú do hĺbky o 10 cm menšej ako je hrúbka steny. Vrty sú vo svojich osiach od seba vzdialené 15cm. (obr.1)

b)     Pri plošnej infúznej clone sa vrty vykonávajú do hĺbky 10-15cm, sklonu 25°. Vzdialenosť medzi osami vrtov je 15cm. Vrty sa vykonávajú šachovnicovým spôsobom (obr.1). Alebo namiesto „šachovnice“ je možné pre tento typ plošnej izolácie použiť cementodisperznú stierku WETISOL podľa TL na vopred pripravený podklad

c)      Na úseky s rozdielnou výškovou úrovňou či na oddelenie neizolovaného muriva (napr. od susedného objektu) je nutná vertikálna izolácia, ktorá sa vykonáva analogicky horizontálnou izoláciou (obr.3). Vrty sa môžu vykonávať z vnútornej i vonkajšej strany. V tehlovom murive sa začína vŕtať v základovej škáre.

NAPÚŠŤANIE VRTOV:

Injektážny prostriedok FORTESIL sa aplikuje bez akejkoľvek úpravy na stavbe. Pracuje sa pri teplotách vzduchu aj muriva nad 0°C počas celej doby impregnácie. Injektážny prostriedok sa plní do vyvŕtaných otvorov beztlakovým spôsobom z kanvíc. Otvory sa plnia minimálne trikrát, vždy však do vypočítanej teoretickej spotreby.

Druhou metódou napúšťanie vrtov je metóda kontinuálna, kedy sa za pomoci zásobníkov (umiestnených cca 1m nad otvormi) a hadičiek napúšťa injektážny prostriedok do vrtov. Zásobníky musia byť minimálne 3 krát väčšie ako objem vrtov a spojenie s otvormi musí byť dobre utesnené. Infúzny prostriedok musí vytvoriť súvislý pás okolo roviny vyvŕtaných otvorov v šírke min. 8-10cm. Spotreba prostriedku je cca 15-25 l/m2 prierezu muriva. V prípade, že sa injektážny prostriedok vsakuje do niektorého z vrtov neúmerne rýchlo, je v murive kaverna (dutina), ktorá musí byť vyplnená cementovým mliekom. Po injektáži cementového mliekom je nutné vrt obnoviť. Po úplnej penetrácii sa vyplnia infúzne vrty maltou. Je vhodné aplikovať sanačnú omietku WTA napríklad FORTESIL sanačnú maltu.

Injektáž

Injektážny prostriedok FORTESIL je možné zakúpiť v našom obchode stačí kliknúť tu

Neviete si rady s postupom injektáže? Napíšte nám do mailu eshop@upepanka.sk alebo nám

zavolajte na tel.: 0944 663 630 a radi Vám pomôžeme…