Ako upraviť drevo pred natretím

Aby mal náter dostatočnú životnosť, ochrannú účinnosť a pekný vzhľad, musí podklad spĺňať nasledujúce požiadavky:

  • Drevo pod náter musí byť zdravé, suché, dobre vyzreté, rovnakej kvality, bez hrčí a živicových miest.
  • Povrch musí byť hladký, rovný, nemastný, bez vzniknutých alebo vytrhaných drevných vlákien.
  • Na povrchu sa nesmú vyskytovať nedohobľované miesta, nedočistené polodrážky, neodstránené zásmolky v dreve, rozdrásaný povrch.
  • Hrany odporúčame mierne zbrúsiť (strhnúť) prejdením brúsneho papiera po hrane
  • Pokiaľ pred brúsením a natieraním povrchu lepíme dielec dohromady, musíme zamedziť zvyšku lepidla na povrchu dielca, pretože napr. pri morení alebo lakovaní sa vyskytne škvrna!

                                                          

Odstraňovanie živice

Živica obsiahnutá v dreve môže spôsobovať rôzne závady na náteroch. Pôsobením tepla zväčšuje svoj objem, vyteká a môže prenikať náterom. Z týchto dôvodov je potrebné živicu odstrániť buď vyškrabaním, vytavením horúcim telesom, alebo vymývaním napr. riedidlom S 6005, vnútroriedidlom C 6000 a pod.

                                                                

Brúsenie dreva

Drevo pred natieraním musí byť dobre vybrúsené do hladka, aby nátery mali pekný vzhľad a dostatočnú životnosť.

Ak je drevo nové, tak po prvom brúsení je vhodné povrch predmetu mierne navlhčiť vodou alebo 3-5 % roztokom disperzného lepidla, aby sa zdvihli drevné vlákna, ktoré boli pri predchádzajúcom brúsení pritlačené k povrchu dielca. Tieto vlákna sa potom ľahšie obrúsia a docielia sa hladšie plochy.

Pri dokončovaní plôch morením, transparentnými lakmi alebo emailami sa potom už vlákna dodatočne nedvíhajú a náter je hladký a čistý. Nános vody, alebo disperzného lepidla musí byť tak výdatný, aby všetky drevné vlákna na povrchu boli rovnomerne navlhčené. Namočené plochy sa nechajú schnúť aspoň 2 hodiny pri teplote 20 °C a potom sa vybrúsia do hladkej plochy. Pre prvé brúsenie sa používa brúsnych papierov č. 60-100, pre druhé č. 120-180 eventuálne jemnejších.

Uvedený postup brúsenia je potrebné dodržať hlavne pri plochách, ktoré budú dokončené bezfarebnými alebo transparentne zafarbenými nátermi a majú mať dokonalý povrch. Pri väčších plochách napr. drevených plotov, brán, chát a pod. nie je možné vzhľadom na prácnosť dodržať uvedený postup brúsenia. Tu postačí dodržať vpredu uvedené zásady prípravy povrchu dreva a plochy prebrúsiť brúsnym papierom č. 80-100.

Po vybrúsení a odmastení drevnej plochy použite náter na drevo...

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť - eshop@upepanka.sk