Ako efektívne nanášať farbu vzduchovým striekaním

Ako správne nanášať farbu vzduchovým striekaním a 11 najčastejších závad pri striekaní

Technológia HVLP – Viac vzduchu, nižší tlak!

Aby bolo možné pri striekaní farbu lepšie využiť, bola vyvinutá modifikácia vzduchového striekania s označením HVLP (High Volume Low Pressure). Tým dokážete stiahnuť až o 30% prostriedok pri vysokom nánose. Všetky naše striekacie pištole XTLine, ktoré ponúkame, disponujú touto technológiou. Takže to nie je záležitosť iba profi striekacích pištolí a môžete ju využívať aj vy doma!

Výsledný tvar lúča je kruhový a šírku lúča je možné regulovať vo veľkom rozsahu priamo na pištoli. Systém HVLP používa na rozprášenie farby veľký objem vzduchu s nízkom tlakom (do 0,7 bar). Platí, že čím viac vzduchu použije, tým vyššia bude kvalita nástreku. Ale tiež čím má tento prúd vzduchu nižší tlak, tým menej farby rozstriekame okolo a tým menej bude strát. Výsledkom dobrej regulácie vzduchu a náterovej hmoty je vysoká efektívnosť striekania s minimálnymi stratami.

Ako si vybrať striekaciu pištoľ na aplikáciu farieb?

Striekacie pištole sa rozdeľujú kvalitatívne (hobby, profi), veľkosťou trysiek, veľkosťou nádobky, typom technológie (vzduchové, airless, vysokotlakové). Najviac rozšírené je striekanie vzduchové viď riadky nižšie.

Malé plochy – Striekacia pištoľ MINI 0,15L (HVLP technológia), tryska 1,4-1,6mm

Veľké plochy – Striekacia pištoľ s hornou nádobkou 0,6L (HVLP technológia), tryska 1,4-1,6mm

 

Všeobecné zásady pre prácu so striekacou pištoľou

1. Používame vhodné farby a riedidlá. Farbu vždy primerane zriedime.

2. S pištoľou zaobchádzame opatrne, aby sme nepoškodili jemné súčiastky.

3. Pracujeme s primeraným tlakom vzduchu. Na výtlaku kompresora použijeme regulátor vzduchu s filtrom na nečistoty.

4. Pištoľ udržujeme čistú. Pravidelne ihneď po striekaní sa vyplachuje a umýva vodou alebo C 6000 riedidlom.

5. Po celú dobu striekame rovnakým tlakom a rovnakým množstvom farby, aby bola farba na ploche nanesená všade v rovnakej vrstve av rovnakom odtieni.

6. Pri striekaní držíme pištoľ v rovnakej vzdialenosti od striekanej plochy.

7. Pri striekaní vždy začíname striekať mimo farbený objekt a končíme aj mimo neho. Pred samotným nástrekom si vykonáme kontrolu rozstreku a prípadne vykonáme úpravu prívodu vzduchu alebo materiálu.

Možné problémy pri farbení a lakovaní striekacou pištoľou

1. Krupica na povrchu - príliš hustá farba. Obvykle je tiež použitý vyšší tlak vzduchu. Farbu viac zriedime alebo upravíme tlak vzduchu. Skontrolujeme, či na ihle alebo na hrote trysky nie je zaschnutá farba, prípadne trysku očistíme.

2. Kaluže na povrchu − príliš zriedená farba, príliš veľa farby na jednom mieste. Znížime riedenie farby, striekame plynulejšie na celú plochu.

3. Kany − pištoľ pľuje. Stáva sa to na začiatku a na konci striekania. Preto je nutné striekanie spúšťať a zastavovať mimo striekanej plochy, a až potom na ňu pištoľ namieriť. Kance môže ale tiež spôsobovať nízky tlak vzduchu alebo čiastočne zanesená tryska.

4. Šmuhy na okrajoch plochy − je to spôsobené pohybom zápästia pri striekaní. Celou rukou by sme mali pohybovať rovnobežne a rovnomerne nad striekanou plochou.

5. Rozmazané kance po okrajoch plochy − príliš veľa farby striekané z príliš malej vzdialenosti. Je potrebné striekať z väčšej vzdialenosti alebo menej farby menším tlakom.

6. Cákance − príliš rýchle pustenie (uvoľnenie) spúšte. Púšťame spúšť jemne a plynule.

7. Krivé ťahy − ruka je príliš blízko k striekanej ploche. Držíme ruku súbežne s plochou.

8. Bublinky v nádobke na farbu − nedotiahnutá korunka trysky, uvoľnená tryska alebo chýbajúce tesnenie.

9. Nie je možné zastaviť farbu pri otvorenom vzduchu − upchatý hrot trysky. Vyskrutkujeme trysku, odskrutkujeme korunku, vyskrutkujeme alebo vyberieme hrot trysky a opatrne ho vyčistíme. Pracujeme s citom, hrot sa dá ľahko poškodiť!

10. Pulzácia − chybné alebo zle umiestnené tesnenie ihly v prednej časti skeletu.

11. Pištoľ práši − hustá farba a veľký tlak vzduchu. Upravíme tlak vzduchu a riedenie farby. Prášenie je tiež spôsobené tým, že farba zasychá ešte vo vzduchu. V tomto prípade použijeme prípravky, ktoré spomalia schnutie farby, alebo si zaobstaráme menej prchavé riedidlo.

A pokiaľ uvažujete nad vybavením si svoju dielňu striekacou technológiou, tak vás vybavíme od kompresora až po striekaciu pištoľ v našej ponuke v kategórii "Striekacia technika". Pokiaľ ste došli až sem, tak ďakujeme za váš záujem o naše články.

 

Radi Vám poradíme ohľadom striekania a striekacej technike na telefóne 0944 663 630 alebo na maile: eshop@upepanka.sk